Get in the fast lane met SalesStep

Wij geven je inzicht in je eigen sales kwaliteiten, in de competenties van je salesmedewerkers en van je nieuwe sales kandidaten. Dat doen we door middel van een gevalideerd en betrouwbaar online assessment, waardoor we op meer dan 20 verschillende sales competenties een score kunnen terugkoppelen. De competenties en mindset staan voor belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt in je carrière in sales, zoals jouw sales drive, jouw passie maar ook je ondernemerschap en bijvoorbeeld je closing skills. Met die analyse kun je direct zelf aan de slag, of je kunt er je team beter mee aansturen. Of de juiste kandidaat zoeken voor de sales vacature in jouw team.

Het online assessment

Waar liggen mijn sterke punten en ontwikkelprioriteiten op salesgebied?

SalesStep maakt gebruik van een uitgebreide online vragenlijst die alle aspecten van het sales vak in kaart brengt. We gebruiken daarvoor een gevalideerde serie vragen, gebaseerd op diverse sales theorieën en onze jarenlange ervaring in sales trainingen. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is hoog, we meten ook de consistentie van de antwoorden door middel van controlevragen en de tijd die nodig is voor het invullen. We kunnen je antwoorden vergelijken met een benchmark voor verschillende Sales rollen (als je dat wilt). Voor Sales Managers hebben we een speciale versie van het assessment, waar ook specifieke management vaardigheden in worden meegenomen zoals coaching en recruitment skills.

Dashboard en rapport

In één oogopslag inzicht in de saleskwaliteiten en ontwikkelprioriteiten

Het dashboard geeft je in één oogopslag alle informatie over de scores van het assessment. Voor elke competentie die we meten krijg je een score terug, soms in de vorm van stoplichten die aangeven of iets in voldoende mate aanwezig is, soms in de vorm van metertjes die je score weergeven ten opzichte van de benchmark. We hebben de dimensies onderverdeeld in Sales Drives (waaronder de motivatieaspecten om in sales te willen zitten), Sales Attitudes (de vier meest belangrijke attitudes die het verschil maken in sales) en Sales Skills (de vaardigheden die je hebt om diverse onderdelen van het sales vak uit te oefenen). Daarnaast geven we een score voor een aantal omgevingsfactoren die belangrijk zijn. In het uitgebreide rapport geven we meer informatie over deze verschillende onderdelen.

Verbeter je sales

Ga aan de slag met de resultaten

Het rapport geeft, naast het dashboard, een compacte uitleg van de verschillende competenties en waardes uit het rapport en daarnaast een diepere analyse van de resultaten. We beschrijven ook je ontwikkelpotentieel voor jouw functie of vacature, of een vergelijking met verschillende sales rollen (als je daarvoor gekozen hebt). Je kunt met het rapport dus een ontwikkelgesprek beginnen, of je kunt het gebruiken als start van een ontwikkeltraject, of om nieuwe kandidaten te testen op geschiktheid voor een sales vacature. Wil je hulp bij het kiezen van de juiste ontwikkelrichting? We hebben een uitgebreid netwerk van trainingspartners die je daarbij kunnen helpen.

SalesStep vaker inzetten als assessment tool?